RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Radeče - dokument


Občina: RADEČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (51/1995)
Datum sprejema: 12.07.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.09.1995 Datum konca veljavnosti: 02.06.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Radeče - dokument 02.06.1999
Občina: RADEČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radeče - dokument 14.08.2002
Občina: RADEČE
 Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o določitvi članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Radeče - dokument 01.06.2002
Občina: RADEČE
 Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o določitvi članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Radeče - dokument 01.06.2002
Občina: RADEČE
 Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o določitvi članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Radeče - dokument 01.06.2002
Občina: RADEČE
 Odlok o komunalnih taksah v Občini Radeče - dokument 05.02.2000
Občina: RADEČE
 Odlok o komunalnih taksah v Občini Radeče - dokument 05.02.2000
Občina: RADEČE
 Poslovnik Občinskega sveta občine Radeče - dokument 20.08.1999
Občina: RADEČE
 Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij med občinama Laško in Radeče ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Laško na dan 31. 2. 1994 - dokument 19.03.1999
Občina: RADEČE
 Odlok o občinskih cestah - dokument 06.02.1999
Občina: RADEČE
 Odlok o občinskih cestah - dokument 06.02.1999
Občina: RADEČE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep občine Radeče - dokument
Občina: RADEČE
Datum objave: 10.02.1995
Datum sprejema: 14.01.1995
Organ sprejema: Občinski svet

11.02.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si