RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Cankova - Tišina - dokument


Občina: TIŠINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (53/1995)
Datum sprejema: 28.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.09.1995
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina - dokument 04.09.1998
Občina: TIŠINA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statutarni sklep Občinskega sveta občine Cankova-Tišina - dokument 28.12.1998
Občina: TIŠINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tišina v letu 1999 - dokument 24.12.1998
Občina: TIŠINA
 Odlok o občinskih cestah - dokument 11.12.1998
Občina: TIŠINA
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina - dokument 24.10.1998
Občina: TIŠINA
 Sklep o razrešitvi namestnika člana Občinske volilne komisije občine Tišina - dokument 24.10.1998
Občina: TIŠINA
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova-Tišina - dokument 24.10.1998
Občina: TIŠINA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina - dokument 04.09.1998
Občina: TIŠINA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina - dokument 04.09.1998
Občina: TIŠINA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1997 - dokument 11.06.1998
Občina: TIŠINA
 Odlok o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1998 - dokument 11.06.1998
Občina: TIŠINA
 Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije v Občini Cankova-Tišina - dokument 30.05.1998
Občina: TIŠINA
1  2  3  4  5 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep občinskega sveta Cankova-Tišina
Občina: TIŠINA
Datum objave:
Datum sprejema: 27.01.1995
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si