RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Beltinci - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2000)
Datum sprejema: 11.04.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.06.2000 Datum konca veljavnosti: 07.11.2009
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci - dokument 20.05.2006
Občina: BELTINCI
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci - dokument 15.02.2003
Občina: BELTINCI
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci - dokument 11.08.2001
Občina: BELTINCI
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci - dokument 22.12.2000
Občina: BELTINCI

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Beltinci - dokument 07.11.2009
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Letni program športa Občine Beltinci za leto 2016 - dokument 15.04.2016
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci - dokument 29.12.2015
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 30.04.2013
Občina: BELTINCI
 Sklep o določitvi – uskladitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci - dokument 18.08.2012
Občina: BELTINCI
 Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci - dokument 18.02.2012
Občina: BELTINCI
 Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2010 - dokument 17.02.2010
Občina: BELTINCI
 Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2010 - dokument 05.02.2010
Občina: BELTINCI
 Odlok o rebalansu proračunu Občine Beltinci za leto 2009 - dokument 12.12.2009
Občina: BELTINCI
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severo-zahodni del naselja Lipovci - dokument 07.11.2009
Občina: BELTINCI
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2009 - dokument 24.10.2009
Občina: BELTINCI
1  2  ... 19  20 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Beltinci - dokument
Občina: BELTINCI
Datum objave: 14.07.1995
Datum sprejema: 01.06.1995
Organ sprejema: Občinski svet

29.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si