RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Prebold - dokument


Občina: PREBOLD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (56/2000)
Datum sprejema: 23.03.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.07.2000
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Prebold- dokument - Občinska podlaga
Občina: PREBOLD

08.04.1999
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

19.03.1994
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah- dokument - Občinska podlaga
Občina: VRANSKO

19.03.1994
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah- dokument - Občinska podlaga
Občina: TABOR

19.03.1994
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah- dokument - Občinska podlaga
Občina: BRASLOVČE

19.03.1994
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

19.03.1994
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah- dokument - Občinska podlaga
Občina: PREBOLD

19.03.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si