RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija - dokument


Občina: LITIJA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (8/1992)
Datum sprejema: 19.12.1991 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 28.02.1992 Datum konca veljavnosti: 26.01.2002
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija - dokument 26.01.2002
Občina: LITIJA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o komunalnih dejavnostih - Državna podlaga

 Zakon o ravnanju z odpadki - Državna podlaga

 Odlok o volitvah v zbore Skupščine občine Litija - Občinska podlaga
Občina: LITIJA


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembi pravilnika o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen na območju Občine Litija - dokument 14.03.1998
Občina: LITIJA
 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o odlaganju odpadkov in vzdrževanju začasnega odlagališča Ponoviče - dokument 07.03.1998
Občina: LITIJA
 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o odlaganju odpadkov in vzdrževanju začasnega odlagališča Ponoviče - dokument 07.03.1998
Občina: LITIJA
 Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen na območju občine Litija - dokument 25.06.1993
Občina: LITIJA
 Pravilnik o odlaganju odpadkov in vzdrževanju začasnega odlagališča Ponoviče - dokument 10.09.1992
Občina: LITIJA
 Pravilnik o odlaganju odpadkov in vzdrževanju začasnega odlagališča Ponoviče - dokument 10.09.1992
Občina: LITIJA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si