RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v občini Postojna


Občina: POSTOJNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/1992)
Datum sprejema: 5.12.1991 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 08.03.1992 Datum konca veljavnosti: 18.07.1998
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.1 Varstvo okolja: V.1.1 Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna 18.07.1998
Občina: POSTOJNA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga 9. člena Odloka o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna 03.07.2010
Občina: POSTOJNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o vodah - Državna podlaga

 Statut Občine Postojna - Občinska podlaga
Občina: POSTOJNA

08.11.1991

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si