RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP 1 - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1992)
Datum sprejema: 28.05.1992 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 18.07.1992 Datum konca veljavnosti: 31.07.2013
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP1 - dokument 10.12.1999
Občina: ŽALEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec - dokument 31.07.2013
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga

 Statut občine Žalec - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Velika Pirešica
Občina: ŽALEC
Datum objave: 11.10.1976
Datum sprejema: 23.09.1976
Organ sprejema:

19.10.1976
 Odlok o urbanističnem redu v občini Žalec
Občina: ŽALEC
Datum objave: 09.12.1978
Datum sprejema: 20.11.1978
Organ sprejema:

17.12.1978

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si