RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks SPREMENJEN NAZIV Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (61/1992)
Datum sprejema: 16.11.1992 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 01.01.1992 Datum konca veljavnosti: 31.07.2013
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks - dokument 01.02.2003
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks - dokument 01.02.2003
Občina: ŽALEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec - dokument 31.07.2013
Občina: ŽALEC

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si