RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 110 KV Podlog-Mozirje, odsek Podlog-Letuš - dokument (popr. 28.04.1998)


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (61/1992)
Datum sprejema: 26.11.1992 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 01.01.1993 Datum konca veljavnosti: 31.07.2013
Razdelki:

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec - dokument 31.07.2013
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga

 Statut občine Žalec - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si