RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut občine Grosuplje - dokument


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (20/1993)
Datum sprejema: 31.03.1993 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 08.05.1993
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Grosuplje - dokument 06.05.1995
Občina: GROSUPLJE
 Odlok s spremembi odloka o proračunu občine Grosuplje za leto 1994 - dokument 21.01.1995
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Grosuplje - dokument 01.01.1995
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1989 in 1993 in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989 in 1993 - dokument 24.12.1994
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o zazidalnem načrtu za območje Eurotrans v Grosupljem - dokument 24.12.1994
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o ureditvenem načrtu kamnoloma Pleše - dokument 14.12.1994
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje - dokument 08.12.1994
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin - dokument 08.12.1994
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Grosuplje za leto 1994 - dokument 01.12.1994
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta - dokument 26.11.1994
Občina: GROSUPLJE
1  2  3  4  5 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si