RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o varovanju območja izvira pitne vode zajetja "Vodela" pod Nunsko goro - dokument


Občina: SLOVENSKE KONJICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (39/1993)
Datum sprejema: 22.06.1993 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 23.07.1993
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Varstvo okolja: Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o vodah - Državna podlaga


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si