RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Urbanistične zasnove naselja Žalec kot sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (69/1993)
Datum sprejema: 25.11.1993 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 25.11.1993 Datum konca veljavnosti: 31.07.2013
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec - dokument 31.07.2013
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju - Državna podlaga

 Statut občine Žalec - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000
Občina: ŽALEC
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:

15.06.1990

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si