RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje - dokument


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (16/1994)
Datum sprejema: 02.03.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 09.04.1994 Datum konca veljavnosti: 06.03.1996
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje - dokument 06.03.1996
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut občine Grosuplje- dokument - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

08.05.1993

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Dobrepolje - dokument 01.01.2013
Občina: DOBREPOLJE
 Spremembe in dopolnitve odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju Občine Grosuplje - dokument 20.01.1996
Občina: DOBREPOLJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si