RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Voje in zajetja Bistrica - dokument


Občina: RADOVLJICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (21/1994)
Datum sprejema: 23.03.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 30.04.1994
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Varstvo okolja: Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o vodah - Državna podlaga

 Odlok o organizaciji in delu občinske skupščine - Občinska podlaga
Občina: RADOVLJICA

 Odlok o zavarovanju vodnih virov v občini Radovljica - Občinska podlaga
Občina: RADOVLJICA


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si