RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Akt o koncesiji za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov na področju občine Brežice - dokument


Občina: BREŽICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (27/1994)
Datum sprejema: 18.04.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 18.04.1994
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije
NARAVA IN OKOLJE: Varstvo okolja: Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si