RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (30/1994)
Datum sprejema: 13.05.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 18.06.1994 Datum konca veljavnosti: 29.03.2006
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - dokument 19.05.2001
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Celje - dokument 02.05.2000
Občina: CELJE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - dokument 29.03.2006
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o sestavi in pristojnosti zborov skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

19.03.1993

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Celje - dokument 22.10.2005
Občina: CELJE
 Odlok o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje - dokument 23.10.2004
Občina: CELJE
 Odlok o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje - dokument 23.10.2004
Občina: CELJE
 Odlok o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje - dokument 23.10.2004
Občina: CELJE
 Odlok o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje - dokument 02.06.2001
Občina: CELJE
 Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina - dokument 19.07.2000
Občina: CELJE
 Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Celje - dokument 08.06.2000
Občina: CELJE
 Odlok o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje - dokument 03.06.2000
Občina: CELJE
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje - dokument 02.05.2000
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih podjetij - dokument 26.02.1999
Občina: CELJE
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o komunalnih dejavnostih v občini Celje - dokument
Občina: CELJE
Datum objave: 03.07.1991
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si