RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje - dokument


Občina: VOJNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (30/1994)
Datum sprejema: 13.05.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 18.06.1994 Datum konca veljavnosti: 17.01.1998
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik - dokument 17.01.1998
Občina: VOJNIK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o sestavi in pristojnosti zborov skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

19.03.1993

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnih podjetij - dokument 09.09.1995
Občina: VOJNIK

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si