RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje


Občina: VOJNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (30/1994)
Datum sprejema: 13.5.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 18.06.1994 Datum konca veljavnosti: 17.01.1998
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik 17.01.1998
Občina: VOJNIK
 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik 17.01.1998
Občina: VOJNIK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Odlok o sestavi in pristojnosti zborov skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: CELJE

19.03.1993

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnih podjetij 09.09.1995
Občina: VOJNIK

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si