RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument


Občina: DOMŽALE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (54/1994)
Datum sprejema: 06.07.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 24.09.1994
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Javna podjetja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument 26.11.2011
Občina: DOMŽALE
 Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 15.05.2008
Občina: DOMŽALE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument 08.06.2002
Občina: DOMŽALE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

14.08.1994
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

14.08.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si