RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Razkrižje


Občina: RAZKRIŽJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (12/1999)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.03.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba statuta Občine Razkrižje 20.01.2001
Občina: RAZKRIŽJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Razkrižje 01.05.2004
Občina: RAZKRIŽJE
 Sprememba Statuta Občine Razkrižje 24.04.2012
Občina: RAZKRIŽJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci 09.07.1999
Občina: RAZKRIŽJE
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2001 12.01.2001
Občina: RAZKRIŽJE
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Razkrižje 29.06.2001
Občina: RAZKRIŽJE
 Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Razkrižje 12.04.2002
Občina: RAZKRIŽJE
 Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki 11.04.2003
Občina: RAZKRIŽJE
 Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje 17.04.2004
Občina: RAZKRIŽJE
 Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Razkrižje 01.05.2004
Občina: RAZKRIŽJE
 Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje 28.08.2004
Občina: RAZKRIŽJE
 Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje v Gibini v Občini Razkrižje 09.07.2005
Občina: RAZKRIŽJE
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje 18.09.1999
Občina: RAZKRIŽJE
1  2  ... 15  16 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si