RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kranj - dokument


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (70/1994)
Datum sprejema: 14.10.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 26.11.1994 Datum konca veljavnosti: 25.07.2002
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah - dokument 25.07.2002
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa - dokument 14.12.2001
Občina: KRANJ
 Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa - dokument 14.12.2001
Občina: KRANJ
 Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj - dokument 25.10.2001
Občina: KRANJ
 Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj - dokument 25.10.2001
Občina: KRANJ
 Sklep o povišanju cene za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda - dokument 14.07.2000
Občina: KRANJ
 Sklep o prispevku za odvoz posebnih odpadkov v Mestni občini Kranj - dokument 06.05.2000
Občina: KRANJ
 Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. - dokument 22.01.2000
Občina: KRANJ
 Odlok o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj - dokument 14.12.1999
Občina: KRANJ

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si