RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza - dokument (popr. 24.07.2017)


Občina: POLZELA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (77/1994)
Datum sprejema: 24.11.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 23.12.1994
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza - dokument 09.07.2013
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza - dokument 08.06.2005
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza - dokument 21.09.2002
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza - dokument 09.02.2000
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli II. faza - dokument 01.07.1999
Občina: POLZELA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II. faza (uradno prečiščeno besedilo 1) - dokument 30.06.2017
Občina: POLZELA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si