RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka - dokument


Občina: PIVKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (100/1999)
Datum sprejema: 18.11.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.12.1999
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Varstvo okolja: Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o vodah - Državna podlaga

 Statut Občine Pivka- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIVKA

04.08.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v občini Postojna - dokument
Občina: PIVKA
Datum objave:
Datum sprejema: 05.12.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

08.03.1992

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si