RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rogatec


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (13/2006)
Datum sprejema: 2006-01-30 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.02.2006
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Dopolnitve Statuta Občine Rogatec 14.03.2006
Občina: ROGATEC
 Sprememba Statuta Občine Rogatec 12.07.2011
Občina: ROGATEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogatec 09.07.2010
Občina: ROGATEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Rogatec – uradno prečiščeno besedilo (UPB1) 12.07.2011
Občina: ROGATEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območje D-Š v Rogatcu 04.03.2006
Občina: ROGATEC
 Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec 05.04.2006
Občina: ROGATEC
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2005 14.04.2006
Občina: ROGATEC
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu« 14.04.2006
Občina: ROGATEC
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Rogatec 28.07.2006
Občina: ROGATEC
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogatec 12.08.2006
Občina: ROGATEC
 Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec 29.07.2006
Občina: ROGATEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Rogatec 29.07.2006
Občina: ROGATEC
 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec 26.08.2006
Občina: ROGATEC
 Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec 31.08.2006
Občina: ROGATEC
1  2  ... 18  19 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Rogatec
Občina: ROGATEC
Datum objave: 13.05.1999
Datum sprejema: 1999-03-30 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

28.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si