RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rogatec - dokument


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (13/2006)
Datum sprejema: 30.01.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.02.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba Statuta Občine Rogatec - dokument 12.07.2011
Občina: ROGATEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogatec - dokument 09.07.2010
Občina: ROGATEC
 Dopolnitve Statuta Občine Rogatec - dokument 14.03.2006
Občina: ROGATEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Rogatec – uradno prečiščeno besedilo (UPB1) - dokument 12.07.2011
Občina: ROGATEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah - dokument 27.01.2018
Občina: ROGATEC
 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec - dokument 28.10.2017
Občina: ROGATEC
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba« - dokument 27.05.2017
Občina: ROGATEC
 Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec - dokument 11.02.2017
Občina: ROGATEC
 Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec - dokument 04.02.2017
Občina: ROGATEC
 Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 - dokument 04.02.2017
Občina: ROGATEC
 Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2017 - dokument 04.02.2017
Občina: ROGATEC
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec - dokument 21.12.2016
Občina: ROGATEC
 Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2017 - dokument 16.12.2016
Občina: ROGATEC
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 02.08.2014
Občina: ROGATEC
1  2  ... 18  19 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Rogatec - dokument
Občina: ROGATEC
Datum objave: 13.05.1999
Datum sprejema: 30.03.1999
Organ sprejema: Občinski svet

28.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si