RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odredba o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (14/1999)
Datum sprejema: 1999-02-01 00:00:00 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 20.03.1999 Datum konca veljavnosti: 07.04.2016
Razdelki:

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin 19.03.1999
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin 07.04.2016
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - Državna podlaga

 Statut mestne občine Ljubljana - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

10.06.1995

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o namembnosti poslovnih prostorov Občine Ljubljana-Vič-Rudnik
Občina: LJUBLJANA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o opredelitvi območij glede na lego poslovnih prostorov in poslovnih stavb v Občini Ljubljana-Moste-Polje
Občina: LJUBLJANA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o določitvi in namembnosti poslovnih stavb in poslovnih prostorov Ljubljana-Šiška
Občina: LJUBLJANA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o opredelitvi območij glede na lego poslovnih prostorov in poslovnih stavb Bežigrad
Občina: LJUBLJANA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o namembnosti poslovnih prostorov in poslovnih stavb ob Zaloški cesti od dolenjske proge do Kajuhove ceste
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 05.10.1991
Datum sprejema: 25.09.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

13.10.1991
 Odlok o najemninah za poslovne stavbe in poslovne prostore
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 27.05.1992
Datum sprejema: 31.03.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

04.06.1992
 Pravilnik o pogojih in postopku za prodajo poslovnih prostorov in drugih nepremičnin občanom in pravnim osebam
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 14.08.1992
Datum sprejema: 30.06.1992
Organ sprejema: Izvršni svet Skupščine občine

15.08.1992
 Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 31.08.1992
Datum sprejema: 21.04.1992
Organ sprejema: Izvršni svet Skupščine občine

08.09.1992
 Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 13.11.1992
Datum sprejema: 28.10.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

21.11.1992
 Odlok o najemninah za poslovne stavbe in poslovne prostore
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 11.01.1992
Datum sprejema: 19.12.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

19.01.1992
12

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si