RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj - dokument


Občina: DOMŽALE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (25/2006)
Organ sprejema: Občinski svet
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Vzgoja, izobraževanje in šport: Šolstvo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj - dokument 08.05.2010
Občina: DOMŽALE
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj - dokument
Občina: DOMŽALE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Državna podlaga

 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Ljubljana- dokument - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

12.04.2001

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Domžale in Mestne občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Osnovne šole Dragomelj - dokument 05.04.2006
Občina: DOMŽALE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si