RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2006)
Datum sprejema: 2006-03-07 00:00:00 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 29.03.2006
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje 15.10.2008
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje 22.09.2012
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje 09.07.2011
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje 24.04.2010
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje 02.06.2012
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje 07.07.2012
Občina: CELJE
 Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje 16.04.2022
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje 08.04.2023
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje 28.06.2006
Občina: CELJE
 Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje 08.06.2007
Občina: CELJE
 Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni Občini Celje 15.10.2008
Občina: CELJE
 Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje 21.02.2009
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje 25.04.2009
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje 11.04.2009
Občina: CELJE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje 24.02.2010
Občina: CELJE
 Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje 24.04.2010
Občina: CELJE
 Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti 05.02.2011
Občina: CELJE
 Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč 05.02.2011
Občina: CELJE
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje
Občina: CELJE
Datum objave: 03.06.1994
Datum sprejema: 13.05.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

18.06.1994
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje
Občina: CELJE
Datum objave: 03.06.1994
Datum sprejema: 13.5.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

18.06.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si