RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2006)
Datum sprejema: 07.03.2006 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 29.03.2006
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - dokument 16.04.2022
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - dokument 22.09.2012
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - dokument 07.07.2012
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - dokument 02.06.2012
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - dokument 09.07.2011
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - dokument 24.04.2010
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - dokument 15.10.2008
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe - dokument 30.07.2022
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe - dokument 22.05.2018
Občina: CELJE
 Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah - dokument 20.06.2015
Občina: CELJE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje - dokument 02.08.2014
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. - dokument 19.10.2013
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih podjetij - dokument 10.07.2013
Občina: CELJE
 Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje - dokument 23.03.2013
Občina: CELJE
 Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje - dokument 23.03.2013
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o. - dokument 10.11.2012
Občina: CELJE
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje - dokument 13.10.2012
Občina: CELJE
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje - dokument
Občina: CELJE
Datum objave: 03.06.1994
Datum sprejema: 13.05.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

18.06.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si