RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2006)
Datum sprejema: 06.03.2006
Datum začetka veljavnosti: 05.04.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Medvode - dokument 07.07.1995
Občina: MEDVODE
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - dokument 27.07.2013
Občina: MEDVODE

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode - dokument 31.10.2015
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca - dokument 22.07.2014
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode - dokument 09.07.2014
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode - dokument 02.07.2014
Občina: MEDVODE
 Razpisujem redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode - dokument 30.06.2014
Občina: MEDVODE
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode - dokument 28.06.2014
Občina: MEDVODE
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 25.06.2014
Občina: MEDVODE
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 24.06.2014
Občina: MEDVODE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2014 - dokument 24.06.2014
Občina: MEDVODE
 Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 – del Na Klancu - dokument 24.06.2014
Občina: MEDVODE
1  2  ... 24  25 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si