RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2006)
Datum sprejema: 20.04.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.05.2006
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 30.04.2013
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 29.12.2009
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci- dokument - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

15.06.2000

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Murska Sobota
Občina: BELTINCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:

08.05.1987

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si