RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tržič - dokument


Občina: TRŽIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (15/1999)
Datum sprejema: 27.01.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.03.1999 Datum konca veljavnosti: 05.03.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe statuta Občine Tržič - dokument 18.10.2001
Občina: TRŽIČ
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič - dokument 04.04.2001
Občina: TRŽIČ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Tržič - dokument 05.03.2013
Občina: TRŽIČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič - dokument 26.11.2016
Občina: TRŽIČ
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1998 - dokument 08.05.2014
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 17.09.2013
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič - dokument 06.07.2013
Občina: TRŽIČ
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije - dokument 27.04.2013
Občina: TRŽIČ
 Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič - dokument 05.03.2013
Občina: TRŽIČ
 Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Tržič - dokument 05.03.2013
Občina: TRŽIČ
 Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič - dokument 16.02.2013
Občina: TRŽIČ
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Tržič - dokument 19.01.2013
Občina: TRŽIČ
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Tržič - dokument 19.01.2013
Občina: TRŽIČ
1  2  ... 55  56 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Tržič - dokument
Občina: TRŽIČ
Datum objave: 14.07.1995
Datum sprejema: 14.06.1995
Organ sprejema: Občinski svet

15.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si