RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) - dokument


Občina: RADEČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (52/2006)
Datum sprejema: 10.05.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 19.05.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče - dokument 21.12.2012
Občina: RADEČE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Radeče - dokument 02.06.1999
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Radeče - dokument 15.06.2002
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče - dokument 17.12.2005
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče - dokument 13.01.2010
Občina: RADEČE
 Popravek o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Radeče - dokument 15.06.2002
Občina: RADEČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Radeče- dokument - Občinska podlaga
Občina: RADEČE

20.08.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radeče - dokument 30.06.2018
Občina: RADEČE
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 7. 2018 - dokument 30.06.2018
Občina: RADEČE
 Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče - dokument 30.06.2018
Občina: RADEČE
 Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče - dokument 30.06.2018
Občina: RADEČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče - dokument 21.04.2018
Občina: RADEČE
 Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Radeče - dokument 21.04.2018
Občina: RADEČE
 Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2018 - dokument 21.04.2018
Občina: RADEČE
 Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2017 - dokument 20.04.2018
Občina: RADEČE
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče - dokument 10.02.2018
Občina: RADEČE
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018 - dokument 10.02.2018
Občina: RADEČE
1  2  ... 22  23 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si