RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik - dokument


Občina: VOJNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (59/2006)
Datum sprejema: 31.05.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.06.2006
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Vojnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: VOJNIK

12.12.1998

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik - dokument 28.10.2014
Občina: VOJNIK
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik - dokument 06.01.2010
Občina: VOJNIK
 Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vojnik - dokument 03.11.2009
Občina: VOJNIK

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik - dokument
Občina: VOJNIK
Datum objave: 09.01.1998
Datum sprejema: 18.12.1997
Organ sprejema: Občinski svet

17.01.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si