RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Bovec - dokument


Občina: BOVEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (72/2006)
Datum sprejema: 29.06.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.07.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec - dokument 23.12.2017
Občina: BOVEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec - dokument 09.11.2010
Občina: BOVEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Kortinici - dokument 11.08.2018
Občina: BOVEC
 Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Bovec - dokument 21.07.2018
Občina: BOVEC
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec - dokument 21.07.2018
Občina: BOVEC
 Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec - dokument 07.07.2018
Občina: BOVEC
 Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v Občini Bovec - dokument 07.07.2018
Občina: BOVEC
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 07.07.2018
Občina: BOVEC
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018 - dokument 07.07.2018
Občina: BOVEC
 Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. - dokument 21.06.2018
Občina: BOVEC
 Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. - dokument 21.06.2018
Občina: BOVEC
 Odlok o občinskih taksah - dokument 16.06.2018
Občina: BOVEC
1  2  ... 25  26 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si