RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Brezovica - dokument


Občina: BREZOVICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (73/2006)
Datum sprejema: 09.06.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.07.2007 Datum konca veljavnosti: 02.01.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Brezovica - dokument 02.01.2010
Občina: BREZOVICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o varstvu javnega reda in miru - dokument 27.02.2010
Občina: BREZOVICA
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica - dokument 23.02.2010
Občina: BREZOVICA
 Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2010 - dokument 22.02.2010
Občina: BREZOVICA
 Pravilnik o dodeljevanju socialnovarstvene pomoči v Občini Brezovica - dokument 29.12.2009
Občina: BREZOVICA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 22.12.2009
Občina: BREZOVICA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 22.12.2009
Občina: BREZOVICA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VP10/2, Notranje Gorice (dom starejših in oskrbovana stanovanja) - dokument 22.12.2009
Občina: BREZOVICA
 Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 - dokument 19.12.2009
Občina: BREZOVICA
 Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč - dokument 19.12.2009
Občina: BREZOVICA
 Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice - dokument 19.12.2009
Občina: BREZOVICA
1  2  3  4  5  6  7 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Brezovica - dokument
Občina: BREZOVICA
Datum objave: 10.05.1999
Datum sprejema: 09.04.1999
Organ sprejema: Občinski svet

25.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si