RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tišina - dokument


Občina: TIŠINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (23/1999)
Datum sprejema: 19.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.04.1999 Datum konca veljavnosti: 11.05.2007
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tišina - dokument 31.08.2002
Občina: TIŠINA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tišina - dokument 13.06.2001
Občina: TIŠINA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Tišina - dokument 11.05.2007
Občina: TIŠINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2010 - dokument 01.01.2010
Občina: TIŠINA
 Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2009 - dokument 30.04.2009
Občina: TIŠINA
 Sklep o soglasju k odprodaji stanovanja - dokument 28.09.2007
Občina: TIŠINA
 Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Tišina - dokument 01.09.2007
Občina: TIŠINA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov v Občini Tišina - dokument 13.06.2007
Občina: TIŠINA
 Sklep o številu otrok v oddelku prvega starostnega obdobja - dokument 24.04.2007
Občina: TIŠINA
 Sklep o financiranja političnih strank v Občini Tišina - dokument 24.04.2007
Občina: TIŠINA
 Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2007 - dokument 21.04.2007
Občina: TIŠINA
 Sklep o soglasju k odprodaji stavbnih zemljišč - dokument 13.04.2007
Občina: TIŠINA
 Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Tišina in Prostorskega reda Občine Tišina - dokument 07.04.2007
Občina: TIŠINA
1  2  ... 17  18 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si