RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žirovnica - dokument (popr. 07.09.2001)


Občina: ŽIROVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (23/1999)
Datum sprejema: 24.02.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.04.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 12.01.2017
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 19.07.2014
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 19.03.2013
Občina: ŽIROVNICA
 Sprememba Statuta Občine Žirovnica - dokument 23.10.2012
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 19.12.2009
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 25.07.2007
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 28.04.2006
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 29.06.2005
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 27.11.2004
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe statuta Občine Žirovnica - dokument 12.01.2002
Občina: ŽIROVNICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - dokument 08.07.2011
Občina: ŽIROVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica - dokument 05.05.2018
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2018 - dokument 05.05.2018
Občina: ŽIROVNICA
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2018 - dokument 01.01.2018
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica - dokument 30.12.2017
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2018 - dokument 30.12.2017
Občina: ŽIROVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 11.11.2017
Občina: ŽIROVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 21.10.2017
Občina: ŽIROVNICA
 Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E) - dokument 06.10.2017
Občina: ŽIROVNICA
 Sklep o ugotovitvi javne koristi za območje križišča K2 za potrebe Obrtno-poslovne cone Žirovnica - dokument 10.06.2017
Občina: ŽIROVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 10.06.2017
Občina: ŽIROVNICA
1  2  ... 39  40 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si