RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žetale - dokument


Občina: ŽETALE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/1999)
Datum sprejema: 19.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.04.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale - dokument 30.03.2004
Občina: ŽETALE
 Spremembe statuta Občine Žetale - dokument 01.02.2003
Občina: ŽETALE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale - dokument 21.02.2001
Občina: ŽETALE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale - dokument 31.03.2010
Občina: ŽETALE
 Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Žetale - dokument 31.03.2010
Občina: ŽETALE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 31.03.2010
Občina: ŽETALE
 Lokalni program za kulturo za obdobje 2010–2013 - dokument 30.03.2010
Občina: ŽETALE
 Letni program športa v Občini Žetale za leto 2010 - dokument 23.03.2010
Občina: ŽETALE
 Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2010 - dokument 23.03.2010
Občina: ŽETALE
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 20.03.2010
Občina: ŽETALE
 Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2010 - dokument 06.03.2010
Občina: ŽETALE
 Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Lekarne Ptuj - dokument 03.02.2010
Občina: ŽETALE
 Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2010 - dokument 30.12.2009
Občina: ŽETALE
1  2  ... 16  17 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si