RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tabor - dokument


Občina: TABOR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (120/2006)
Datum sprejema: 22.09.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.12.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor - dokument 15.08.2015
Občina: TABOR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor - dokument 29.06.2010
Občina: TABOR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec - dokument 04.03.2017
Občina: TABOR
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec - dokument 23.04.2016
Občina: TABOR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor - dokument 15.08.2015
Občina: TABOR
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila - dokument 08.08.2015
Občina: TABOR
 Sklep o uveljavljanju rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok - dokument 06.06.2015
Občina: TABOR
 Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2014 - dokument 25.05.2015
Občina: TABOR
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor - dokument 13.04.2015
Občina: TABOR
 Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tabor - dokument 28.03.2015
Občina: TABOR
 Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2015 - dokument 14.02.2015
Občina: TABOR
 Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tabor - dokument 14.02.2015
Občina: TABOR
1  2  ... 13  14 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Tabor - dokument
Občina: TABOR
Datum objave: 08.06.1999
Datum sprejema: 03.05.1999
Organ sprejema: Občinski svet

23.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si