RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Turnišče - dokument


Občina: TURNIŠČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (121/2006)
Datum sprejema: 25.09.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.12.2006 Datum konca veljavnosti: 23.10.2010
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče - dokument 23.10.2010
Občina: TURNIŠČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si