RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Poljčane - dokument


Občina: POLJČANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (5/2007)
Datum sprejema: 10.01.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.02.2007 Datum konca veljavnosti: 03.12.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane - dokument 17.07.2010
Občina: POLJČANE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Poljčane - dokument 03.12.2011
Občina: POLJČANE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 03.06.2017
Občina: POLJČANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument 20.08.2013
Občina: POLJČANE
 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev - dokument 26.11.2011
Občina: POLJČANE
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici - dokument 19.11.2011
Občina: POLJČANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« - dokument 09.11.2011
Občina: POLJČANE
 Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane - dokument 22.10.2011
Občina: POLJČANE
 Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane - dokument 22.10.2011
Občina: POLJČANE
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane - dokument 15.10.2011
Občina: POLJČANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008 - dokument 08.10.2011
Občina: POLJČANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011 - dokument 08.10.2011
Občina: POLJČANE
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep - dokument
Občina: POLJČANE
Datum objave: 01.12.2006
Datum sprejema: 22.11.2006
Organ sprejema: Občinski svet

01.12.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si