RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane - dokument


Občina: POLJČANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (15/2007)
Datum sprejema: 06.02.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.03.2007
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane - dokument 17.07.2010
Občina: POLJČANE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Poljčane- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLJČANE

03.02.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 03.06.2017
Občina: POLJČANE
 Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011 - dokument 18.02.2011
Občina: POLJČANE
 Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010 - dokument 17.09.2010
Občina: POLJČANE
 Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010 - dokument 19.02.2010
Občina: POLJČANE
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo 1 – UPB1) - dokument 31.03.2009
Občina: POLJČANE
 Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s premoženjem Občine Poljčane za leto 2009 - dokument 13.02.2009
Občina: POLJČANE
 Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralni naselji v Občini Poljčane (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 10.10.2008
Občina: POLJČANE
 Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2008 - dokument 07.02.2008
Občina: POLJČANE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si