RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice


Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (26/2007)
Datum sprejema: 2007-02-27 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 31.03.2007 Datum konca veljavnosti: 05.05.2018
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.2 Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice 05.05.2018
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 08.05.2007
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 01.03.2008
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
 Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP UPB-1, Uradni list RS, št. 72/06) za območje Občine Šmarješke Toplice 12.07.2008
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
 Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto za območje Občine Šmarješke Toplice 21.04.2009
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
 Obvezna razlaga k 27. členu Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta 17.07.2010
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 31.10.2015
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 30.04.2016
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
 Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šmarješke Toplice 07.04.2018
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si