RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec - dokument


Občina: SLOVENJ GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/1999)
Datum sprejema: 25.02.1999 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 08.05.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 29.09.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 26.04.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.03.2007
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 10.12.2005
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 08.03.2003
Občina: SLOVENJ GRADEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-1) - dokument 05.05.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2) - dokument 13.11.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 30.06.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 02.06.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 - dokument 19.05.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno-Krnice (SC 8) - dokument 17.02.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2015–2020 - dokument 17.02.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 17.02.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.02.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod - dokument 05.01.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep (št. 7.7) o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 29.12.2017
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg - dokument 28.12.2017
Občina: SLOVENJ GRADEC
1  2  ... 44  45 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec - dokument
Občina: SLOVENJ GRADEC
Datum objave: 14.07.1995
Datum sprejema: 25.04.1995
Organ sprejema: Mestni svet

29.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si