RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rogaška Slatina - dokument


Občina: ROGAŠKA SLATINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (31/1999)
Datum sprejema: 24.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.05.1999 Datum konca veljavnosti: 29.12.2007
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogaška Slatina - dokument 31.07.2003
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogaška Slatina - dokument 04.05.2001
Občina: ROGAŠKA SLATINA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 10.11.2003
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Statut Občine Rogaška Slatina - dokument 29.12.2007
Občina: ROGAŠKA SLATINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 22.01.2011
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S2 - Ratanska vas (prečiščeno besedilo) - dokument 16.01.2011
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 26.09.2009
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah - dokument 11.02.2005
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o pogojnem lokacijskem načrtu za območje P4 (deloma C/Š3 in C/S1/1) v Rogaški Slatini - dokument 15.12.2004
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah - dokument 25.10.2004
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina - dokument 30.03.2004
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/B - prometna ureditev v Rogaški Slatini - dokument 28.11.2003
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004 - dokument 21.11.2003
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004 - dokument 14.11.2003
Občina: ROGAŠKA SLATINA
1  2  ... 15  16 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela - dokument
Občina: ROGAŠKA SLATINA
Datum objave: 30.06.1995
Datum sprejema: 31.05.1995
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.1995
 Statut občine Rogaška Slatina - dokument
Občina: ROGAŠKA SLATINA
Datum objave: 18.08.1995
Datum sprejema: 26.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

26.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si