RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rogaška Slatina


Občina: ROGAŠKA SLATINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (31/1999)
Datum sprejema: 24.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.05.1999 Datum konca veljavnosti: 29.12.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogaška Slatina 04.05.2001
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogaška Slatina 31.07.2003
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Statut Občine Rogaška Slatina 29.12.2007
Občina: ROGAŠKA SLATINA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo) 10.11.2003
Občina: ROGAŠKA SLATINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo v Rogaški Slatini 18.11.1999
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah 11.11.1999
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1999 11.12.1999
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji Občine Rogaška Slatina 18.12.1999
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rogaška Slatina 18.12.1999
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Sklep o vrednosti točke za leto 2002 23.02.2002
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogaška Slatina 28.08.1999
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije 14.08.1999
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo 14.08.1999
Občina: ROGAŠKA SLATINA
 Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za prečno cesto med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini 14.08.1999
Občina: ROGAŠKA SLATINA
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
Občina: ROGAŠKA SLATINA
Datum objave: 30.06.1995
Datum sprejema: 1995-05-31 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.1995
 Statut občine Rogaška Slatina
Občina: ROGAŠKA SLATINA
Datum objave: 18.08.1995
Datum sprejema: 26.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

26.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si