RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Postojna


Občina: POSTOJNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (30/2007)
Datum sprejema: 21.3.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.04.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna 21.07.2018
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna 12.01.2022
Občina: POSTOJNA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Postojna 03.07.2010
Občina: POSTOJNA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Postojna (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 29.04.2022
Občina: POSTOJNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Javno naznanilo lastnikom nepremičnin na območju sprememb in dopolnitev Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2) 19.04.2007
Občina: POSTOJNA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2006 27.04.2007
Občina: POSTOJNA
 Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna 22.05.2007
Občina: POSTOJNA
 Javno naznanilo o razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center v Postojni 30.05.2007
Občina: POSTOJNA
 Sklep o oceni stanja sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2) 15.06.2007
Občina: POSTOJNA
 Sklep o oceni stanja pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni 16.06.2007
Občina: POSTOJNA
 Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta: »Oblenk STRMCA« P2/S4 16.06.2007
Občina: POSTOJNA
 Obvezna razlaga 17. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni 16.06.2007
Občina: POSTOJNA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna 27.06.2007
Občina: POSTOJNA
 Odlok o določitvi imen naselij in ulic na območju Občine Postojna 10.07.2007
Občina: POSTOJNA
1  2  ... 41  42 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Postojna
Občina: POSTOJNA
Datum objave: 12.01.1996
Datum sprejema: 1995-11-23 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

27.01.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si