RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Spremembe in dopolitve statuta Občine Ilirska Bistrica - dokument


Občina: ILIRSKA BISTRICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (31/1999)
Datum sprejema: 29.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.05.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut občine Ilirska Bistrica - Občinska podlaga
Občina: ILIRSKA BISTRICA

14.10.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga 103. in 104. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica - dokument 01.03.2018
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica - dokument 01.03.2018
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vetrne elektrarne Knežak (v nadaljevanju OPPN) - dokument 01.03.2018
Občina: ILIRSKA BISTRICA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut občine Ilirska Bistrica
Občina: ILIRSKA BISTRICA
Datum objave: 29.09.1995
Datum sprejema: 21.09.1995
Organ sprejema:

14.10.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si