RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Kranj - dokument


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/2007)
Datum sprejema: 28.03.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007 Datum konca veljavnosti: 30.11.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Kranj - dokument 30.11.2016
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj - dokument 06.12.2016
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah - dokument 03.12.2016
Občina: KRANJ
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk - dokument 03.12.2016
Občina: KRANJ
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju - dokument 30.11.2016
Občina: KRANJ
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta območja PL8 Planina vzhod – SD OLN 1 - dokument 25.11.2016
Občina: KRANJ
 Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 718/0, k.o. 2103 – Predoslje - dokument 26.10.2016
Občina: KRANJ
 Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020 - dokument 01.10.2016
Občina: KRANJ
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN1 - dokument 26.08.2016
Občina: KRANJ
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt - dokument 30.07.2016
Občina: KRANJ
 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki - dokument 23.07.2016
Občina: KRANJ
1  2  ... 46  47 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut mestne občine Kranj - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave: 26.07.1995
Datum sprejema: 28.06.1995
Organ sprejema: Občinski svet

10.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si