RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument


Občina: PREBOLD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (32/1999)
Datum sprejema: 18.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.05.1999 Datum konca veljavnosti: 09.03.2007
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument 01.02.2004
Občina: PREBOLD
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument 10.10.2001
Občina: PREBOLD

Navezuje na

Naziv Velja od
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold - dokument 09.03.2007
Občina: PREBOLD

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Prebold- dokument - Občinska podlaga
Občina: PREBOLD

08.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si