RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Bled - dokument


Občina: BLED
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/1999)
Datum sprejema: 31.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.05.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled - dokument 01.12.2012
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled - dokument 22.11.2003
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled - dokument 11.07.2002
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled - dokument 16.12.2000
Občina: BLED
 Sprememba in dopolnitev statuta Občine Bled - dokument 04.03.2000
Občina: BLED

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Bled (prečiščeno besedilo) - dokument 04.12.2003
Občina: BLED
 Statut Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 24.08.2009
Občina: BLED

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2018 - dokument 30.12.2017
Občina: BLED
 Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2016 - dokument 31.03.2017
Občina: BLED
 Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2017 (dopolnjen predlog) - dokument 24.12.2016
Občina: BLED
 Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 02.10.2004
Občina: BLED
 Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2004 - dokument 27.04.2004
Občina: BLED
 Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 1182/2 k.o. Želeče - dokument 20.03.2004
Občina: BLED
 Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 722/3 k.o. Zg. Gorje - dokument 17.01.2004
Občina: BLED
 Sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelah št. 1199/2 in 1199/3, k.o. Želeče - dokument 04.12.2003
Občina: BLED
 Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 1165/10, k.o. Žaleče - dokument 04.12.2003
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled - dokument 22.11.2003
Občina: BLED
1  2  ... 16  17 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Bled - dokument
Občina: BLED
Datum objave: 23.08.1996
Datum sprejema: 27.06.1996
Organ sprejema: Občinski svet

24.08.1996
 Statut Občine Bled - dokument
Občina: BLED
Datum objave: 22.04.1995
Datum sprejema: 30.03.1995
Organ sprejema: Občinski svet

07.05.1995
 Odlok o ustanovitvi komisij in drugih delovnih teles Občinskega sveta Občine Bled - dokument
Občina: BLED
Datum objave: 23.06.1995
Datum sprejema: 01.06.1995
Organ sprejema: Občinski svet

24.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si