RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Brezovica - dokument


Občina: BREZOVICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1999)
Datum sprejema: 09.04.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.05.1999 Datum konca veljavnosti: 28.07.2007
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Brezovica - dokument 14.12.2000
Občina: BREZOVICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Brezovica - dokument 28.07.2007
Občina: BREZOVICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2009 - dokument 12.12.2009
Občina: BREZOVICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Brezovica - dokument 06.12.2009
Občina: BREZOVICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2009 - dokument 27.06.2009
Občina: BREZOVICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice - dokument 28.02.2009
Občina: BREZOVICA
 Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica - dokument 20.12.2008
Občina: BREZOVICA
 Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2010 - dokument 22.11.2008
Občina: BREZOVICA
 Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2009 - dokument 22.11.2008
Občina: BREZOVICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2008 - dokument 22.11.2008
Občina: BREZOVICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao proračunu Občine Brezovica za leto 2008 - dokument 27.09.2008
Občina: BREZOVICA
 Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica - dokument 30.08.2008
Občina: BREZOVICA
1  2  ... 18  19 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Brezovica
Občina: BREZOVICA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si