RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Polzela - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1999)
Datum sprejema: 30.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.05.1999 Datum konca veljavnosti: 20.10.2007
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Polzela - dokument 20.10.2007
Občina: POLZELA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2013 - dokument 14.05.2014
Občina: POLZELA
 Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2012 - dokument 11.05.2013
Občina: POLZELA
 Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2011 - dokument 28.04.2012
Občina: POLZELA
 Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2010 - dokument 14.05.2011
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec - dokument 13.12.2008
Občina: POLZELA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2007 - dokument 10.05.2008
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Polzela - dokument 22.02.2008
Občina: POLZELA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec - dokument 15.02.2008
Občina: POLZELA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela - dokument 20.10.2007
Občina: POLZELA
 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013 - dokument 27.09.2007
Občina: POLZELA
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep Občine Polzela - dokument
Občina: POLZELA
Datum objave: 10.02.1999
Datum sprejema: 28.01.1999
Organ sprejema: Občinski svet

28.01.1999
 Statutarni sklep Občine Polzela - dokument
Občina: POLZELA
Datum objave: 09.01.1999
Datum sprejema: 08.12.1998
Organ sprejema: Občinski svet

08.12.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si